SIYANAMUKELA

NINA BAKABHEJANE PHUMA ESIQIWINI (iSilo uZwelithini)

LENA ICORE MOJULE YEMAJOR YESIZULU EYENZIWA UMUNTU OPHASE UZULM101 NOMA ZULM102.

IHLUKANISWE IMINXA EMINE;

IMFUNDISOMSINDO NKSZ MKHIZE

INKONDLO SOLWAZI NGUBANE

UHLELO LOLIMI MNU NENE

UBUCIKO BOMLOMO SOLWAZI ZULU